• Nhằm trốn khỏi địa ngục, Kỳ Duyênnữ quỷ tượng trưng cho sự đã bản giao kèo ràng buộc linh hồn với Trí Nhânchàng họa trẻ nhân hậu bị chết oan uổng đang khao khát được hồi sinh. Cả hai sẽ phải thực sự yêu nhau trong 5 ngày ngắn ngủi bất chấp sự ngăn cản đến từ cả hai thế giới. Liệu thể tồn tại tình yêu giữa người quỷ khi đó cũng chính liều thuốc độc chí tử dành cho một con quỷ bất tử ?