Hệ thống nhận diện thương hiệu quan trọng như thế nào ?

Hệ thống nhận diện thương hiệu là một tập hợp các yếu tố hữu hình của thương hiệu (như tên gọi, logo, màu sắc, yếu tố đồ họa, biểu tượng, tài liệu marketing …), chúng phối hợp cùng nhau để định dạng và phân biệt thương hiệu này với thương hiệu khác trong tâm trí khách hàng.

 Giúp chứng minh bạn thực sự làm kinh doanh chuyên nghiệp.

 Giúp bạn phân biệt và nổi bật trong ngành của bạn.

 Để thu hút nhà đầu tư hoặc để dễ dàng chuyển nhượng, giải thích bạn đang kinh doanh gì.

 Giúp thu hút khách hàng mới Tăng cường sự tin tưởng của đối tác, khách hàng, nhà đầu tư.

GÓI CHUẨN

6.500.000 / 7 Ngày

 • Guideline sử dụng logo
 • 3 mẫu Thiết kế logo
 • Danh thiếp
 • Tiêu đề thư
 • Phong bì nhận tài liệu
 • Kẹp tài liệu
 • Quy chuẩn, tỉ lệ, màu sắc sử dụng

GÓI NÂNG CAO

12.000.000 / 15 Ngày

 • Guideline nâng cao
 • 4 mẫu Thiết kế logo
 • Không giới hạn chỉnh sửa
 • Danh thiếp
 • Tiêu đề thư
 • Phong bì đựng tài liệu
 • Kẹp tài liệu
 • Tặng 1 gói thiết kế trong hệ thống NDTH

GÓI VIP

19.000.000 / 35 Ngày

 • Brand guideline logo
 • 4 mẫu Thiết kế logo
 • Không giới hạn chỉnh sửa
 • Danh thiếp
 • Tiêu đề thư
 • Phong bì đựng tài liệu
 • Kẹp tài liệu
 • Tặng 1 gói thiết kế trong hệ thống NDTH

GÓI YÊU CẦU

Liên hệ /

 • Brand Guideline theo yêu cầu
 • Thiết kế logo phong thủy
 • Không giới hạn chỉnh sửa
 • Trọn bộ Hệ Thống NDTH
 • In sách guideline sử dụng logo
 • Tặng 1 gói thiết kế sự kiện doanh nghiệp